top of page

Sve knjige

 

1. Pejić, Milorad: Hyperborea. Translated by Omer Hadžiselimović. Editor: Adin Ljuca. Graphic layout: Mario Chromý. Book design, bookbinding and slipcase: Jan Klimeš. Bookbinding: Fatima Hozo. Manufacture and design of handmade paper: Michal Gorec. Printing: Milan Hodek.

- Published in 16 numbered copies on handmade Papyrea premium paper.

- The covers are made of a mix of hemp fiber and flax, with an admixture of water hyacinths.

- The slipcase is made of duruble archival cardboard for long-lasting storage of artistic artifacts and archival materials.

Prague, 2016.

2. Pejić, Milorad: Hyperborea. Translated by Omer Hadžiselimović. Editor: Adin Ljuca. Illustrations and graphic layout: Mario Chromý. Book design, bookbinding and slipcase: Jan Klimeš. Bookbinding: Fatima Hozo. Manufacturre and design of handmade paper: Michal Gorec. Printing: Milan Hodek.

- Published in 16 illustrated numbered copies on handmade Papyrea premium paper.

- The covers are made of a mix of hemp fiber and flax, with an admixture of water hyacinths.

- The slipcase is made of duruble archival cardboard for long-lasting storage of artistic artifacts and archival materials.

Prague, 2016.

3. Ljuca, Adin: Hidžra. Dvojezično izdanje, original i češki prijevod / Dvojjazyčný vydaní, originál a český překlad: Dušan Karpatský. Urednik / Redaktor: Milorad Pejić. Originalna ilustracija, grafički dizajn i slaganje / Originální ilustrace, grafická úprava a sazba: Mario Chromý. Model knjige i ručni uvez / Model knihy a ruční vazbá: Fatima Hozo. Ručni papir / Ruční papir: Michal Gorec. Tisak / Tisk: Milan Hodek.

- Svaka knjiga sadrži originalni akvarel, kaligrafski urađene korice i početak poglavlja / Každá kniha obsahuje jeden originální akvarel a kaligraficky zpracovanou obálku včetně začatků kapitol.

- Korišten papir iz radionice za ručno pravljenje papira Papyrea. Materijal: 100% lan, s primjesom vodenog zumbula i zelenog pigmenta / Použítý papír pochazí z ruční papírny Paspyrea. Materiál: 100 % len, příměs vodního hyacintu a zelený pigment.

- Izrađena u 13 primjeraka / Publikováno ve 13 exemplářích.

Prag, 2017.

4. Pejić, Milorad: Hyperborea. Translated by Omer Hadžiselimović. Editor: Adin Ljuca. Design & layout: Mario Chromý. Print: Milan Hodek. Prague, 2018.

5. Hruška, Petr: Nužni smještaj. Izabrane pjesme 1995-2017. Izabrao, preveo, pogovor napisao i s pjesnikom razgovarao Adin Ljuca. Uredili: Milorad Pejić i Adin Ljuca. Lektura i korektura: Amela Abadžić. Lektura: Milorad Pejić. Autor slika: Jakub Špaňhel. Grafički dizajn: Mario Chromý. Štampa: Milan Hodek. Fotografija autora: Jan Bartoš. Prag, 2018.

6. Wernisch, Johann Ivan: Majstor za ringišpile. Izabrane pjesme i tekstovi 1958-2017. Izabrao, preveo i pogovor o Majstoru napisao: Adin Ljuca. Razgovor s pjesnikom: Karel Hviždala. Uredili: Milorad Pejić i Adin Ljuca. Lektura i korektura: Amela Abadžić. Lektura: Milorad Pejić. Dizajn i prijelom: Mario Chromý. Fotografije: Památník národního písemnictví. Štampa: Milan Hodek. Prag, 2018.

7. Ljuca, Adin: Jedan bijeli dan. Lektura: Milorad Pejić. Kolaži i portret autora: Fatima Hozo. Grafički dizajn: Mario Chromý. Štampa: Milan Hodek. Prag, 2018.

8. Ljuca, Adin: Hidžra. Urednik: Milorad Pejić. Akvareli i grafičko oblikovanje: Mario Chromý. Portret autora: Marek Dušák. Štampa: Milan Hodek. Prag, 2018.

9. Balabán, Jan: Možda odlazimo. Izabrao, preveo i pogovor napisao: Adin Ljuca. Urednik: Milorad Pejić. Lektura i korektura: Amela Abadžić. Lektura: Esma Hadžiselimović. Autor slika: Daniel Balabán. Fotografija autora: Ondřej Němec. Grafički dizajn: Mario Chromý. Štampa: Milan Hodek. Prag, 2018.

10. Balabán, Jan: Tu smo. Pripovijest u deset priča. S češkog preveo: Adin Ljuca. Urednik: Milorad Pejić. Lektura i korektura: Amela Abadžić. Lektura: Esma Hadžiselimović. Autor slika: Daniel Balabán. Fotografija autora: Ondřej Němec. Grafički dizajn: Mario Chromý. Štampa: Milan Hodek. Prag, 2019.

11. Pejić, Milorad: The third life. Translated by Omer Hadžiselimović. Editor: Adin Ljuca & Esma Hadžiselimović. Drawings: Fikret Libovac. Photo: Martin Popelář. Desing & layout: Mario Chromý. Print: Milan Hodek. Prague, 2019.

12. Ljuca, Adin: Stalactite. Translated by Omer Hadžiselimović. Editor: Esma Hadžiselimović. Photo: Fatima Hozo. Desing & layout: Mario Chromý. Print: Milan Hodek. Prague, 2020.

13. Čáp, Honza: Klapy klap. Design, cover, ilustrace: Dominik Drábek. Praha, 2020.

bottom of page