1/4

Hidžra

Adin Ljuca

Ilustracije Mario Chromý

2017

Zbirka je nastala u periodu od oktobra 1992. do decembra 1994. Iako je u originalu do sada imala dva izdanja nikad nije imala standardnu distribuciju i mogućnost da je čitalac otkrije i kupi u knjižari.

Grafički dizajn ovog predstavlja varijaciju bibliofilskog izdanja iz 2017. godine i za razliku od njega objavljen je samo u jeziku originala. Dok je svaki od trinaest primjeraka bibliofilskog izdanja bio popraćen s jednim originalnim akvarelom inspiriranim stihovima iz zbirke, ovo izdanje je obogaćeno reprodukcijama četiri akvarela.