top of page

Adin Ljuca

Hidžra

 

Ilustracije Mario Chromý

2017.

Zbirka je nastala u periodu od oktobra 1992. do decembra 1994. Iako je u originalu do sada imala dva izdanja, nikad nije imala standardnu distribuciju niti mogućnost da je čitalac otkrije i kupi u knjižari. Bibliofilsko, dvojezično izdanja Hidžre iz 2017. godine štampano je u samo trinaest jedinstvenih primjeraka i svaki je bio popraćen originalnim akvarelom inspiriranim stihovima iz zbirke. Ovo izdanje je objavljeno samo na jeziku originala.  Grafički dizajn predstavlja varijaciju bibliofilskog izdanja koristeći reprodukcije četiri akvarela.

bottom of page