1/4

Jedan bijeli dan

Adin Ljuca

Ilustracije Fatima Hozo

2018

Knjiga je napisana u februaru i martu 2013 i sadrži 23 priče od kojih je približno polovina napisana u muškom a druga polovina u ženskom rodu. Radnja jednih se odvija u bosanskoj, a drugih u češkoj sredini, vremenski – dio priča je predratni, dio ratni, dio poratni, a neke od priča idu uzduž i poprijeko vremenom i prostorom,
a opet, sve se sklapaju u jednu cjelinu i mogu se čitati kao roman.

Kuriozitet ove knjige je to što ju je ilustrirao jedan od njenih likova. Priče su naime popraćene kolažima Fatime Hozo koja u svim pričama u ženskom rodu figurira kao glavni lik. Ono što je pisac zabilježio, osvjetljavaju i
nadopunjavaju kolaži iz jednog drugog ugla. 

Ovo je zbirka priča o ljudima koji žive u svijetu u kojem su vrijednosti okrenute naopako (na opako), u kojem  je ljude moguće ubijediti u bilo šta i u kojem se ne može vjerovati ni vlastitim očima. Naravno, nije riječ ni o kakvim fantazmagorijama, već o minimalističkom autobiografskom realizmu.