top of page

Adin Ljuca

Jedan bijeli dan

Ilustracije Fatima Hozo

2018.

Knjiga je nastala u februaru i martu 2013 i sastoji se od 23 priče od kojih je približno polovina napisana
u muškom a druga polovina u ženskom rodu. Radnja jednih se odvija u bosanskoj, a drugih u češkoj sredini. Vremenski – dio priča je predratni, dio ratni, dio poratni, dok neke priče idu uzduž i poprijeko i vremenom
i prostorom, a opet sve se sklapaju u jednu cjelinu i mogu se čitati kao roman.

Jedan bijeli dan je zbirka priča o ljudima koji žive u svijetu u kojem su vrijednosti okrenute naopako (i na opako), u kojem je ljude moguće ubijediti u bilo šta i u kojem se istovremeno ne može vjerovati ni vlastitim očima. Naravno, nije riječ o fantazmagoriji već o minimalističkom autobiografskom realizmu.

 

Kuriozitet ove knjige je to što ju je ilustrirao jedan od njenih likova. Priče su, naime, popraćene kolažima Fatime Hozo koja u svim pričama u ženskom rodu figurira kao glavni lik. Ono što je pisac zabilježio riječima, Hozo kolažima osvjetljava i nadopunjava iz jednog potpuno drugog ugla. 

bottom of page