top of page

Omer Hadžiselimović & Marko Vešović

Jeleni odlažu kosti / Osam američkih pjesnika

 

Ilustracije i likovna obrada: Mario Chromý

2021.

Knjiga pjesama pod naslovom Jeleni odlažu kosti predstavlja izbor poezije osam američkih pjesnika u prevodu Omera Hadžiselimovića i Marka Vešovića. U zbirci su sa 166 pjesama zastupljeni: Wallace Stevens, Edgar Lee Masters, Carl Sandburg, Robinson Jeffers, Robert Lowell, Charles Bukowski, Richard Wilbur i Charles Simic.

Iz bogatog prevodilačkog opusa Omera Hadžiselimovića i Marka Vešovića izabrali smo za štampu do sada neobjavljene prevode pjesama ovih osam pjesnika koji su obilježili prošlo i ovo stoljeće svojom kreativnošću, stilskom raznovrsnošću i inovacijom, i intimnom slikom svijeta i društva.

Naslov Jeleni odlažu kosti preuzet je iz istoimene i ovdje zastupljene pjesme Robinsona Jeffersa. Tako je Samizdatu, izdavaču malo-tiražnih edicija knjiga čija vrijednost nije determinirana komercijalnim uspjehom, pripala čast da objavljivanjem ove knjige posluži kao osamljeno mjesto na kojem jeleni odlažu svoje kosti.

bottom of page