top of page
Esma%20portret_edited.jpg

Esma Hadžiselimović

Rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 1946 godine. Diplomirala na Filozof-skom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1970 godine. Od 1994. živiu Sjedinjenim Američkim Državama gdje je radila u visokoškolskoj administraciji (Earlham Coll-ege, Lake Forest College) do penzionisanja 2014.   

 

 

 

bottom of page