Esma Hadžiselimović

Rodjena u Sarajevu, Bosna I Hercegovina, 1946 godine. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1970 godine. Od 1994 zivi u Sjedinjenim Americkim Drzavama gdje radi u visokoskolskoj administraciji (Earlham College, Lake Forest College) do penzionisanja 2014.