1/5

Muha u jutarnjem pivu

Johann Ivan Wernisch

Prijevod Adin Ljuca

Ilustracije Johann Ivan Wernisch

2012

Izabrane pjesme Muha u jutarnjem pivu prvi put su na našem jeziku u formi knjige predstavile velikog pjesnika Ivana Wernsicha, živu legendu češke poezije.

Pjesme su popraćene sa 12 autorovih kolaža, dodatkom koji predstavlja jedinstven autorov „pokušaj“ tumačenja „Pjesme u sumrak“, akvarel portretom Ivana Wernsicha koji je 18.8.2005. Naslikao Antonín Sladek, te prevodiočevim analitičkim pogovorom „Parafraze, mistifikacije i krivotvorine Ivana Wernischa“.

 

Jedinstven likovni izgled knjizi dao je Mario Chromý.

Knjiga je objavljena pod logotipom tešanjskog Centra za kulturu i obrazovanje 2012. godine. Moglo bi se reći da ovaj projekat tandema Adin Ljuca – Mario Chromý predstavlja nulti projekat Samizdata, embrion iz kojeg se razvio likovni izgled Samizdata.